LÖPSEDELN

8 februari 2003


10 februari

AnGripen 2003:1 utkommer


12 februari

Det skånska kulturlandskapets

förändring

Läs mer här


19 februari

Medlemskväll i lokalen

Läs mer här


26 februari

Årsmöte kl. 19.00

Läs mer här


Bli medlem nu

Läs mer här


Starta vårterminen med en kurs

Läs mer här

Malmö Släktforskarförening

Länkar

Köpa böcker

Nyhetsbrev

Vårens kurser

Mentorn

Hemsidan utlagd

990823

Hemsidan uppdaterad

030208


För synpunkter och kommentarer på denna

hemsida

klicka här


© Malmö

Släktforskarförening

1999-2003

Mer om föreningen

Medlemsaktiviteter

Hemsidan

Medlemstidning

Nyheter

Riksorganisation